logo-main3
Proizvodnja plastične ambalaže

Stvaramo odlične proizvode

Naši proizvodi

O nama

SOKO TIM 021 je privatno preduzeće koje se bavi proizvodnjom predmeta od plastike i uslužnim održavanjem opreme kod korisnika.

O firmi

SOKO TIM je osnovan 1991. godine u Niškoj Banji, a 1998. godine menja sedište u Novi Sad. Krajem 2011. Szr SOKO TIM prerasta u SOKO TIM 021 DOO. Proizvodi predmete od duvane i brizgane plastike složenije geometrije i specijalizovao se za uslužno održavanje proizvodne opreme kod korisnika.

Proizvodnja

SOKO TIM 021 proizvodi duvanu ambalažu zapremine od 100 ml do 20 l. Ova ambalaža pre svega ima primenu u hemijskoj industriji, naftnoj industriji, autoindustriji, građevinarstvu, industriji kućne hemije i drugim. Proizvodnja se odvija korišćenjem alata SOKO TIM 021-a ili alata u vlasništvu korisnika. Pored ambalaže u SOKO TIM 021-u se proizvode i predmeti od plastičnih masa za upotrebu u građevinarstvu, za dečije igračke i druge svrhe.

Dizajn i izrada

SOKO TIM 021 pruža usluge izrade dizajna boce I izrade modela. Da bi se ostvario ovakav vid poslovanja ,angažovani su stručni I osposobljeni kadrovi ,odgovarajuća proizvodna oprema za izradu duvane ambalaže , alati , vrhunska tehnologija I objekti u kojima su ostvareni primereni uslovi radne sredine po standardima .

Sistem menadžmenta

SOKO TIM 021 primenjuje I stalno unapređuje sistem menadžmenta kvalitetom saglasno zahtevima standarda SRPS ISO 9001 , ISO 14001 I OHSAS 18001. Osvajanje novih tržišta kvalitetom svojih proizvoda I usluga stečenim ugledom na tržištu.
Politika integrisanog sistema menadžmenta

Osnovni moto svih zaposlenih je “biti bolji od konkurencije” što se ostvaruje uz vrhunski kvalitet proizvoda od plastike i visoki stepen profesionalnosti.

Milorad Radenković, Soko Tim 021 CEO

Naš tim

Rukovodstvo redovno preispituje politiku i svojim delovanjem ostvaruje moto i osnovne principe politike integrisanog sistema menadžmenta.

Naša delatnost

SOKO TIM 021 je privatno preduzeće koje se bavi proizvodnjom predmeta od plastike i uslužnim održavanjem opreme kod korisnika.

Ekološki model

Poštovanje ekoloških principa, smanjivanjem emisije u vazduh, vodu i zemlju, uz smanjenje otpada i njegovo adekvatno zbrinjavanje..

Osvajanje tržišta

Osvajanje novih i očuvanje starih tržišta, kvalitetom svojih proizvoda i usluga, građenjem ugleda na tržištu i razvijanjem dugoročnih partnerskih odnosa.

Radne obaveze

Kvalitetno izvršavanje radnih obaveza podstaknuto redovnim obukama zaposlenih u oblasti struke, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.

Bezbedno radno okruženje

Sprečavanje incidenata na radu stvaranjem bezbedne radne okoline, uz korišćenje bezbedne opreme za rad, korišćenje propisanih sredstava za ličnu zaštitu na radu i striktnu zabranu korišćenja alkohola i opojnih sredstava.

Proizvodi

Kvalitet proizvoda bitno zavisi i od ulaznih komponenti, čemu SOKO TIM 021 poklanja posebnu pažnju kroz pažljiv odabir dobavljača sa kojima ostvaruje stabilne partnerske odnose.

Get Connected

Povežite se s nama preko neke od popularnijih socijalnih mreža!

Kontaktirajte nas !

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili sugestiju, slobodno nas kontaktirajte putem forme::